Voorwoord

Welkom op het HLW

Beste leerlingen en ouders,

De schoolgids van het HLW verschijnt in een digitale versie, die via onze website geraadpleegd kan worden. In deze gids vindt u allerlei informatie over onze school. De meest belangrijke informatie uit de schoolgids wordt in de vorm van de 'bewaarkaart' aan alle leerlingen verstrekt. Hierop staan de contactgegevens, schoolregels, lestijden en schoolvakanties. De bewaarkaart is eveneens op onze website en HLW-app te vinden.

Het aantal leerlingen op ons lyceum bedraagt momenteel 800, verdeeld over de opleidingen VWO (gymnasium, atheneum), HAVO en MAVO. Voor de opleiding VWO en HAVO bestaat de keuzemogelijkheid voor Tweetalig Onderwijs.

Het HLW heeft een helder en onderscheidend onderwijsprofiel dat bestaat uit meerdere componenten:

  • De lessen, waarin de leerlingen vanuit heterogene brugklassen uiteindelijk voor hun examen worden opgeleid. 
  • De begeleiding, waar de leerlingen allerlei vormen van extra steun op maat kunnen krijgen. 
  • De Hallo Wereld-lessen, waar alle leerlingen aan deelnemen, gericht op een brede oriĆ«ntatie op zichzelf en de wereld om hen heen.
  • DigiTech-lessen binnen en buiten het reguliere programma, waarbij leerlingen worden voorbereid op de toekomst.
  • Een groot aanbod van reizen en excursies verdeeld over de verschillende leerjaren.

In het onderwijsconcept van het HLW staat het ontdekken en ontwikkelen van talenten centraal. De school biedt leerlingen de kans een voor hen zo hoog mogelijk diploma te behalen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een duidelijke structuur, goede lessen, coachend mentoraat en een intensieve leerlingenbegeleiding met veel persoonlijke aandacht.

De schoolleiding van het HLW is trots op de goede resultaten die leerlingen met begeleiding en ondersteuning van onze medewerkers en bereiken. Circa de helft van de leerlingen verlaat onze school met een diploma op een hoger niveau dan het oorspronkelijke advies van de basisschool.

Dit resultaat kunnen we alleen realiseren indien u, als ouder/verzorger, een bijdrage levert en uw kind zoveel mogelijk begeleidt bij de schoolloopbaan. We nodigen u dan ook van harte uit op de ouderavonden en bij de driehoeksgesprekken aanwezig te zijn. U bent ook welkom als lid van de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Tot slot wens ik, namens het team van medewerkers van het HLW, u en uw zoon en/of dochter een heel fijn en succesvol schooljaar toe.

De heer A.H. Veldhuizen,
rector